Den här sidan använder sk. cookies (kakor). Här kan du läsa mer om vad cookies är för något.         Klicka här för att acceptera

Ordningsvaktsportalen.se

Ordningsvaktsportalen.se är en ideell hemsida som först och främst riktar sig till de som redan jobbar som ordningsvakter, men också till er som är nyfikna på yrket. Polisens information till de tjänstgörande ordningsvakterna är bristfällig och ofta är information som går ut baserad på rykten, eller hörsägen. Här kan ordningsvakter organisera sig, diskutera på sidans forum, skriva rapport, hämta hem viktiga dokument eller komma åt lagar och regler.

Medlemskapet på sidan är helt gratis och kommer helt utan förpliktelser, däremot har sidan låsta delar som enbart utbildade och förordnade ordningsvakter kommer ha tillgång till. Andra är självklart välkomna att registrera sig också men kommer ha begränsad tillgång till sidans innehåll och får nöja sig med att komma åt sidans öppna delar.

Medlemskapet

 • Gratis och utan förpliktelser
 • Tillgång till sidans forum
 • Nyheter och uppdateringar
 • Lagstöd, rapport och dokument
 

Nyheter

 • FAP, OC-spray och omorganisation

  Skapad: 19 september 2016

  Den nya föreskriften som skulle släppts vid årsskiftet 2015-2016 kommer i stället att släppas i slutet av 2016, eller början av 2017, låter rättsenheten meddela per mail. Ni som däremot hoppas på mycket kommer bli besvikna. För oss ordningsvakter kommer inte - i någon större omfattning - någonting nytt finnas med i den nya utgåvan, annat än lite små justeringar, sådana som inte kräver att föreskriften remitteras till EU-kommissionen. Efter årsskiftet är det sagt att större frågor, exempelvis OC-spray, kommer att behandlas.

  Återigen - på grund av den nya omorganisationen har saker dragit ut på tiden och rättsenheten med bevakningsfrågor som område har haft fullt upp, varför arbetet har gått långsamt och är omfattande.

  Ställde även frågan om OC-spray är aktuellt inför nya föreskriften och fick ett nej, till svar. Frågan diskuteras däremot internt och kommer att behandlas efter årsskiftet. Som tidigare nämnts är frågan omfattande, mycket på grund av att OC-spray är licenspliktig och ingenting som enkelt kan skrivas in i vår föreskrift. Beslutet om OC påverkar en rad andra föreskrifter också, som förmodligen även dessa måste remitteras.

  Polisen omstrukturerar hela ordningsvaktsområdet inom myndigheten där bland annat kontaktpersoner, ansvariga för ordningsvakter samt ordningsvaktssamordnare ska finnas tillgängliga inom varje region, avdelning och lokalpolisområde. Det är inga nya tjänster utan sker parallelt med personernas ordinarie uppdrag. Förhoppningsvis innebär det att vi har tydligare kontaktvägar mot polisen och ett bättre samarbete.

  Kommentarer (0)

 • Lite förtydliganden

  Skapad: 10 mars 2016

  Senaste tidens förändringar i grundutbildningen och lämplighetsprövningarna för ordningsvakter har gett upphov till frågetecken. Polisen låter meddela att det enbart är de fysiska delarna som kommer att överlåtas till utbildningsföretagen från och med 1 april, svensktest och intervjuer hålls fortfarande av polismyndigheten själva.

  Ryktet säger att många som har utbildat sig till ordningsvakt privat inte klarar av polisens lämplighetstesterna, det är någonting polisen också delvis bekräftar. Enligt rättsenheten stämmer det "till viss del" men att folk först ska ges möjlighet till omprov innan man kan fastställa hur stor andel som blir godkända respektive icke godkända.

  Kommentarer (0)

 • Lite nytt angående privatiseringen av ordningsvaktsutbildningen.

  Skapad: 24 november 2015

  Som många säkert läst kommer ordningsvaktsutbildningen att privatiseras, det på grund av rådande flyktingström. Polisen inte har möjlighet att utbilda utifrån det behov som finns.

  Efter att ha fört dialog med polismyndigheten fick jag veta att man skrivit ett 5-årstillstånd med utbildningsföretagen och har därefter för avsikt återgå helt i polisiär regi. Huruvida intervjuer i samband med förordnande kommer vara aktuellt i och med privata utbildningarna är i dagsläget oklart.

  Tanken är att polisen kommer fortsätta hålla utbildningar paralellet med de privata utbildningsföretagen. Vilket är ett märkligt upplägg, men så ser det ut.

  Mer information kommer gå ut till de olika polisregionerna när allt är klart och förhoppningsvis får vi då mer information.

  Kommentarer (0)

 • Nytt från myndigheten

  Skapad: 3 november 2015

  Det har varit lite torka i nyheter kring vår verksamhet. Jag har däremot några besked från Gunilla på rättsavdelningen/enheten för förvaltningsrätt hos polisen, både bra och dåliga sådana. En bra sådan är att en reviderad FAP 692-1 är på gång och målsättningen är att bli klara redan i år.

  Man tar i dagsläget även fram en bättre rapport som ska fungera även i mobiltelefoner, surfplattor osv. Vilket är positiva nyheter!

  En dialog har förts inom myndigheten att ta fram ID-handling eller yrkeskort för ordningsvakter. Om det blir ett SIS-godkänt id-kort eller om det blir ett sådant som tilldelas polispersonal internt, dvs. med lägre säkerhetsklass, är inte i dagsläget klart.

  I uniformsväg vet jag inte exakt vad som är nytt, däremot fick jag besked om att ”uniformsvästen”, dvs. den korta modellen av reflexväst som polisen fått, kommer att skrivas in. Ersätter vad jag förstår det som inte varselvästen som har en högre synlighet i exempelvis ”särskilda trafiksituationer”.

  OC-spray är någonting polismyndigheten jobbar för att vi ska få men man behöver lösa lite praktiska problem först så som förvaring av sprayen samt licensfrågan, eftersom sprayen är licenspliktig. OC är ingenting vi kommer att få se i denna revidering av FAP.

  Myndigheten ställer sig positiv till att låta privata auktoriserade utbildningsföretag utbilda ordningsvakter i framtiden. Polisen har inte tid eller möjlighet att utbilda i den takt som idag sker. Huruvida utbildningens rekrytering fortsättningsvis kommer ske av polisen eller om bevakningsbolag själva kan skicka ordningsvakter på utbildning är oklart i dagsläget. En utveckling i helt fel riktning.

  Kommentarer (0)

 • Öppet brev till journalister

  Skapad: 8 april 2015

  Har sammanställt ett dokument, framförallt till journalister, där det framkommer tydligare vad en ordningsvakt har för arbetsuppgift, befogenheter och skyldigheter. Sprid gärna denna vidare så allt fler får kännedom om vad en ordningsvakt är.

  Öppet brev till jornalister (PDF)

  Kommentarer (0)

 • Rakel, ny FAP och ID-handling

  Skapad: 11 mars 2015

  Har fått lite ny information och vissa förtydlingar från Polismyndighetens rättsenhet angående ändringar i FAP 692-1. Sammanfattar nedan:

  • 1. Polisen strävar efter att ordningsvakter ska utrustas med radio för direktkontakt med LKC eller liknande, förhoppningen är Rakel.
  • 2. Polisen arbetar på att ordningsvakter ska få ordentliga ID-handlingar i stället för en laminerad papperslapp.
  • 3. Ordningsvakter ska kunna köra personer för tillnyktring. Särskilda LOV 3-områden för att genomföra detta är ev. på tal.
  • 4. Lite förtydlingar för begreppen "Dit allmänheten har tillträde" samt "Dess omedelbara närhet", även om man inte blev mycket klokare på det heller.
  • 5. Uppe för diskussion ang. batongkrav för samtliga ordningsvakter.
  • 6. Polisen strävar också efter hårdare kontroller (tillsyn) av verksamma ordningsvakter.
  • 7. Man vet i övrigt inte när FAP kommer att uppdateras men att det ska ske "snarast möjligt". Vågar man hoppas på i år?
  • 8. Polisen förklarar också tydligare kring sidouppgifter för ordningsvakter. Länsstyrelsen är de som har ansvar för att bevakningsföretaget sköter sitt åtagande av ordningsvakter, det är alltså ingenting polisen kan påverka.

  Dokumentet finns i sin helhet att ladda ned genom att klicka HÄR

  Kommentarer (0)

 • Förenklad brottsbalk

  Skapad: 4 mars 2015

  Nu finns det en förenklad version av brottsbalken publicerad på hemsidan. Tanken är att paragraferna ska vara enklare att tyda, uppstrukturerade och utplockade särskild för ordningsvakter. Brottsbalken är en annars mycket tungrodd lag att läsa igenom, nu är förhoppningen att det ska bli lite enklare.

  Klicka här för att komma dit eller under menyn "Lagar och regler".

  Kommentarer (0)

 • Kontaktuppgifter till polisen

  Skapad: 9 februari 2015

  Sidan uppdateras nu forlöpande med epostadresser och telefonnummer till respektive ordningsvaktsgrupp. Dessa är uppdelade i de olika polisregionerna. Tanken är att det ska bli enklare att hitta uppgifter till respektive grupp. Du hittar dessa uppgifter under "Ordningsvakt" i menyn. Telefonnummer som publiceras på sidan är enbart åtkomliga för de som är inloggade ordningsvakter.

  Kommentarer (0)

 • Webb-baserad ordningsvaktsrapport

  Skapad: 29 januari 2015

  På ordningsvaktsportalen kan du som ordningsvakt nu använda den webb-baserade rapporten för ordningsvakter. Rapporten fyller du enkelt i via din dator, väljer sedan den region händelsen inträffade i och trycker sedan på skicka. Nu har rapporten skickats iväg till berörd polisregion för diarieföring. Det behöver inte blir svårare! En mobilversion för Android är under utveckling.

  Kommentarer (0)

 • Välkomna till nystartade ordningsvaktsportalen.se

  Skapad: 22 januari 2015

  Den här portalen är tänk att vara, inte bara ett ansikte utåt för ordningsvakter, utan också en sida där först och främst ordningsvakter kan organisera sig samt diskutera allt som rör yrket. Sidan kommer fortlöpande uppdateras med nyheter som rör ordningsvakter, lagstöd och lite därtill.

  Kommentarer (0)

Händelser i hela Sverige

 

Tillfälligt ur funktion


Facebook

 
Creeper