Den här sidan använder sk. cookies (kakor). Här kan du läsa mer om vad cookies är för något.         Klicka här för att acceptera

Du som vill bli ordningsvakt

Ordningsvakt Bas

För att bli ordningsvakt måste du först genomgå en utbildning hos polisen. Du går utbildningen i det län där du bor och söker därefter ett förorndnande som gäller nationellt i hela Sverige. Var tredje år måste du sedan genomgå en fortbildning där du repeterar de kunskaper du lärt dig under utbildningen, detta är obligatoriskt.

På utbildningen går man igenom bland annat juridik kring de lagar en ordningsvakt stödjer sig på, självskydd, batongträning, konflikthantering men också exempelvis första hjälpen, hjärt- och lungräddning samt hantering av brandredskap.

Utbildningen föregås av intagningsprov där du ska klara av att springa 2000 meter på 12 minuter, lyfta en docka som väger 77 kg minst 15 meter, skriva svensktest samt en intervju som oftast sköts av minst 1-3 poliser för att göra en lämplighetsprövning av dig som person. Behöver man ens nämna att du självklart ska vara ostaffad och ha ett stort rättspatos?

För mer information kring utbildningstillfällen besök polisens hemsida genom att klicka här. Har du andra frågor kring utbildningen som inte finns här eller på polisens hemsida går det också bra att besöka vårt forum och ställa din fråga där, eller om den kanske redan är besvarad i en befintlig tråd.

I december 2015 beslutade Polismyndigheten att privatisera delar av ordningsvaktsutbildningen. Du måste ändå söka förordnande och göra alla lämplighetstest hos polisen, efter avslutad privat utbildning. Vi rekommenderar därför alla att gå polisens egna utbildning då du efter avslutad godkänd utbildning är garanterad att få ditt förordnande - dvs. slutföra utbildnigen helt. Klarar du inte polisens lämplighetsprövning efter din privata utbildning har du därför betalat för en utbildning du inte får slutföra.

Händelser i hela Sverige

 

Tillfälligt ur funktion


Facebook

 
Creeper