Den här sidan använder sk. cookies (kakor). Här kan du läsa mer om vad cookies är för något.         Klicka här för att acceptera

Ordlista och termer

Nedan är en lista på vanligt förekommande ord i branschen samt deras betydelse. Ordlistan är framförallt tänkt att användas för de som inte vet vad de olika yrkesrollerna har för funktion eller vad de olika lagarna innebär. En översättning till engelska finns också om möjligt. Har du synpunkter eller funderingar går det bra att kontakta kontakt@ordningsvaktsportalen.se

Gå till:


B

Bevakningsbolag

Private security company

Ett bevakningsbolag är ett företag som har auktoristation från Länsstyrelsen att bedriva bevakning. Bevakningsbolag erbjuder ofta säkerhetslösningar så som larm eller bevakningspersonal, förslagsvis väktare eller ordningsvakter.

D

Dörrvakt

Bouncer

En dörrvakt är en person som ofta är anställd av en krog för att selektera besökare i en entré till en nattklubb eller bar. Dörrvakten får fråga dig om ID för att styrka ålder, selektera gäster baserat på klädsel osv. En dörrvakt är INTE ordningsvakt, ordningsvakt är någonting annat. För att vara dörrvakt krävs ingen utbildning.

Vanligtvis har dörrvakter svarta kläder som inte sällan är en kostym eller liknande plagg medan en ordningsvakt har en blå uniform och helt andra skyldigheter och befogenheter.

E

Entrévärd

Doorman/Bouncer

En entrévärd och en dörrvakt är allt som ofta exakt samma sak, fast olika namn. Entrévärdens uppgift är att möta upp besökarna redan i entrén. Dessa har inga befogenheter utöver envar, som vem som helst.

F

Flygplatskontrollant

Security checkpoint security

Flygplatskontrollanter har till uppgift att kontrollera att inga farliga föremål tas med ombord på exempelvis kommersiella flygningar. De jobbar under "Lagen om luftfartsskydd". Det är inte ovanligt att de jobbar ihop med polis eller skyddsvakter.

Förordnande

License

En ordningsvakt får efter utbildning ett så kallat förordnande. Det fungerar som ordningsvaktens ID-handling och innehåller bland annat tjänstenummer (dnr) samt uppgifter om ordningsvakten. Det är Polismyndigheten som är utfärdare av dessa.

H

Hot mot tjänsteman

Den som hotar en tjänsteman dömes för hot mot tjänsteman. Det kan röra sig om hot om våld, dödshot eller indirekta hot för att bli dömd. Poliser och ordningsvakter är dessutom skyddade även på sin fritid vilket innebär att om du hotar en ordningsvakt eller polis på grund av dennes jobb kan du också bli dömd för hot mot tjänsteman.

K

Kontrollanter

Du har rätt att kalla dig för kontrollant om du så känner för det. Det finns olika typer av kontrollanter, bland annat biljettkontrollanter, flygplatskontrollanter, sjöfartsskydd- och hamnskyddskontrollanter m.fl. De har olika roller men har som huvudsaklig uppgift att "Kontrollera" någonting, exempelvis biljetter.

L

LOB - Lag om omhändertagande av berusade personer m.m.

LOB som lagen kallas för är en lag som ger ordningsvakter eller polis rätt att omhänderta en person som är så pass berusad av alkohol eller narkotika att denne inte kan ta hand om sig själv eller är en fara för sig själv eller för andra. Lagen är en sk. vårdlag.

M

Maktmissbruk

Abuse of power

Är ett vanligt förekommande ord hos allmänhet eller kvällstidningarna. Ordet syftar till att en polis eller ordningsvakt utövar makt de inte har, vanligtvis är detta felaktigt. En ordningsvakt eller polis har i nästan samtliga fall rätt att använda våldet de använder eller stöd för det myndighetsutövande de genomför. Ordningsvakt och polis har våldsmonopol och har dessutom befogenheter att hindra en person från att lämna, vid exempelvis ett omhändertagande.

O

Ordningsvakt

Peace officer/Law enforcement officer

En ordningsvakt är en av Polismyndigheten godkänd person som har till uppgift att medverka till att upprätthålla allmän ordning. En ordningsvakt har vissa polisiära befogenheter och utbildas därför av polisen, varför ordningsvakter har en särskild uniform och tjänstetecken. Du kan läsa mer om ordningsvakter här på sidan under "Ordningsvakt -> Vad är en ordningsvakt?".

P

Polis

Police

Är av staten anställd person som har till uppgift att upprätthålla lag och ordning och är också de som har förmanskap över ordningsvakter. Poliser utbildas vid Polishögskolan.

S

Skyddsvakt

Security officer

Skyddsvakter har till uppgift att skydda så kallade skyddsobjekt från utomstående hot. Rosenbad och försvarshögkvarteret är exempel på skyddsobjekt, många polisstationer är dessutom klassade som skyddsobjekt. En skyddsvakt har mycket stora befogenheter och är också de som har yttersta ordet på ett skyddsobjekt, ja, många gånger även över polis.

V

Väktare

Security guard

Många utan kunskap jämför ofta väktare och ordningsvakt och anser att dessa två yrkeskategorier är samma yrke, men de facto är att yrkena skiljer sig både vad gäller befogenheter och arbetsuppgifter. Väktare åker ofta runt på platser för att säkerställa att dörrar är låsta, inga obehöriga vistas på platsen eller åker på larm som går i olika fastigheter.

Våld mot tjänsteman

Den som med våld går till angrepp mot en tjänsteman exempelvis polis, ordningsvakt eller väktare kan dömas för våld mot tjänsteman. Det räcker med något så litet som en knuff.

Vakt

Security guard

Likt kontrollant kan vem som helst kalla sig för vakt. En vakt har precis samma rätt- och skyldigheter som vem som helst och har heller inga särkilda befogenheter. Ofta anser allmänheten att en ordningsvakt är en "vakt" ur traditionell benämningen och anser heller inte att en vakt har några befogenheter, men det är ändå viktigt att särskilja en ordningsvakt mot en "vakt". Ordningsvakter har befogenheter.

Våldsamt motstånd

Ska du avlägsnas, är omhändertagen eller gripen av ordningsvakt eller polis och gör dessutom mostånd, passivt eller aktivt, kan du dömas för våldsamt motstånd. Håller du fast dig själv i någonting gör du passivt mostånd och om du däremot viftar med armar och ben är det ett aktivt motstånd, då kan du dessutom göra dig skyldig till våld mot tjänsteman.

Ö

Övervåld

Police brutality

Precis som med "maktmissbruk" är övervåld ett ord påhittat av allmänhet och media. Övervåld syftar till en myndighetsperson som använder sig av mer våld än vad som är okej, man menar på att ordningsvakten eller polismannen använder mer våld än vad som krävs. Emellertid är det ingenting envar kan göra en bedömning av utan är någonting som en domstol får bedöma och bedömningen utgörs av en så kallad våldstrappa. Rubliceringen blir i så fall ofta tjänstefel eller misshandel då "övervåld" inte finns.

Händelser i hela Sverige

 

Tillfälligt ur funktion


Facebook

 
Creeper