Den här sidan använder sk. cookies (kakor). Här kan du läsa mer om vad cookies är för något.         Klicka här för att acceptera

Vad är en ordningsvakt?

Ordningsvakt Vast

Det är många som är ovetande av vad en ordningsvakt är för någonting och vilka befogenheter denne har. Här reder vi ut några av dessa samt förklarar lite mer ingående hur yrket fungerar.

En ordningsvakt är en av Polismyndigheten godkänd person som har till uppgift att medverka till att upprätthålla allmän ordning. En ordningsvakt har vissa polisiära befogenheter. Det är Polisen som både utbildar och har hand om tillsynen över ordningsvakter och därför jobbar ordningsvakten direkt under polisen men är anställd och får betalt av privat bevakningsbolag. Den som felaktigt kallar sig för ordningsvakt kan dömas till fängelse eller böter för föregivande av allmän ställning eftersom bara den som är utbildad och godkänd har rätt att kalla sig för ordningsvakt.

Med hjälp av polislagen har en ordningsvakt rätt att avvisa, avlägsna eller omhänderta den som stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna. Dessutom gäller detsamma om en staffbelagd handling ska kunna avvärjas.

Är en person för berusad för att ta hand om sig själv kan en ordningsvakt omhänderta denne om det är så att personen är en fara för sig själv eller för någon annan. Personen överlämnas sedan till polis för tillnyktring. Lagen som ordningsvakt eller polis stödjer sig på kallas för LOB men heter egentligen "Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m." och är en vårdlag.

I vissa fall kan ordningsvakten även stödja sig på ordningslagen eller alkohollagen i sin tjänsteutövning. Det betyder bland annat att en ordningsvakt i vissa situationer har rätt att beslagta alkohol och i andra fall även avvisa eller avlägna med hjälp av lagen, bland annat i kollektivtrafiken eller på festivaler.

Ordningsvakter är vanligt förekommande i köpcentrum, kollektivtrafiken, på nattklubbar, sjukhus eller på andra offentliga platser där mycket folk vanligtvis vistas, men också på festivaler eller konserter. Det är polisen som bestämmer var en ordningsvakt får tjänstegöra samt vilken utrustning denne ska bära. Samtliga ordningsvakter har rätt att bära batong men måste bära handfängsel. Det finns emellertid även inskrivet att skjutvapen och hund får användas i tjänst om godkännande från polis först ges.

Ordningsvakt fin

Vad är en dörrvakt?

En dörrvakt är en person anställd direkt av krogen eller genom externt bolag. Ofta finns funktionsbeteckningen entrévärd som en bricka på bröstet. Entrévärden har rätt att med hjälp av alkohollagen avvisa dig från krogen/nattklubben men får inte ta ut dig fysiskt med hjälp av våld. Felaktigt kallas ofta ordningsvakter för dörrvakter, men entrévärd och ordningsvakt är inte samma yrke och en entrévärd har inte alls samma befogenheter och skyldigheter. Det behövs ingen utbildning för att kalla sig entrévärd.

Ordningsvakt eller väktare?

Ordningsvakter kan vara utbildade väktare i grunden men tjänstegör inte som väktare, yrket ordningsvakt är något annat. Många utan kunskap jämför ofta väktare och ordningsvakt och anser att dessa två yrkeskategorier är samma yrke, men de facto är att yrkena skiljer sig både vad gäller befogenheter och arbetsuppgifter. Väktare åker ofta runt på platser för att säkerställa att dörrar är låsta, inga obehöriga vistas på platsen eller åker på larm som går i olika fastigheter. En ordningsvakt är på platsen för att säkerställa den allmänna ordningen och är som polisens högra hand. En väktare har dessutom inte några polisiära befogenheter.

Avvisa, avlägsna, omhänderta eller gripa

Avvisa

Att avvisa en person betyder att du muntligen uppmanar personen att lämna platsen och personen måste efter en sådan tillsägelse lämna platsen. Det finns fler än ordningsvakt och polis som har rätt att avvisa någon, bland annat en entrévärd m.h.a alkohollagen.

Avlägsna

Bara ordningsvakt och polis har rätt att avlägsna en person. Det betyder att om personen inte lämnar platsen efter att ha blivit avvisad kan personen komma att fysiskt tas från platsen.

Omhänderta

Även här är det bara ordningsvakt och polis som kan omhänterta en person som inte låter sig avlägsnas. Personen kanske kommer tillbaka upprepade gånger, då finns risken att denne i stället omhändertas och får följa med polisen.

Gripa

En ordningsvakt har rätt att gripa en person som begår ett brott med fängelse i straffskalan. Ordningsvakten griper på envar, precis som vem som helst. En ordningsvakt kan också avvärja straffbelags handling enligt polislagen 13§. I detta fall har ordningsvakten i stället möjlighet att omhänderta en person och polisen kan därefter välja ett upprätta en anmälan eller gripa den omhändertagne. När ordningsvakten avvärjer en straffbelagd handling gäller i regel alla brott som lyder under allmänt åtal och inte enbart straff med fängelse i straffskalan.

Händelser i hela Sverige

 

Tillfälligt ur funktion


Facebook

 
Creeper